Turistička zajednica grada Dubrovnika
Brsalje 5, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
Tel: +385 20 323-887
mail: [email protected]

Organigram TZGD.pdf

Organizacija TZGD

Natječaj

ODJELI:

URED DIREKTORA - direktor Miroslav Drašković
e-mail: [email protected]
tel: +385 20 312 015


ODJEL ZA RAČUNOVODSTVENO-FINANCIJSKE POSLOVE, STATISTIKU I BORAVIŠNU PRISTOJBU
Računovodstvo tel: +385 20 312 018
Statistika tel: +385 20 312 012
e-mail: [email protected]


ODJEL ZA KOMUNIKACIJSKE TAKTIKE
tel: +385 20 312 019
e-mail: [email protected]


ODJEL ZA TURISTIČKE INFORMACIJE
tel: +385 20 312 024


ODJEL ZA UNAPREĐENJE TURISTIČKOG PROIZVODA
tel: +385 20 312 022


ODJEL ZA PROMOCIJU I ON – LINE STRATEGIJU
tel: +385 20 312 223


ODJEL ZA ORGANIZACIJU MANIFESTACIJA
tel: +385 20 312 016


KONGRESNI ODJEL
tel: +385 20 323 887
e-mail: [email protected]

PRAVNI OKVIR -  Dokumentacija

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire TZ Grada Dubrovnika uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednica Grada Dubrovnika, Brsalje 5. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati: [email protected]


PRISTUPAČNOST MREŽNIH STRANICA

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, Turistička zajednica grada Dubrovnika nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102, te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unapređenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Stranica www.tzdubrovnik.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Napravljene su izmjene kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Turistička zajednica grada Dubrovnika prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Turistička zajednica Grada Dubrovnika kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Pristupačnost na stranici www.tzdubrovnik.hr

Na stranici www.tzdubrovnik.hr u provedbi je imlementacija Omoguru Widget koji će omogućiti stranici www.tzdubrovnik.hr da poboljša usklađenost sa Smjernicama za osiguravanje pristupačnosti mrežnih sadržaja (WCAG 2.1).

Omogućavanje izbornika pristupačnosti

Izbornik pristupačnosti stranice www.tzdubrovnik.hr aktivirati će se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja će se pojaviti u desnom gornjem uglu stranice.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Turistička zajednica Grada Dubrovnika nastoji svoje mrežne stranice www.tzdubrovnik.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.tzdubrovnik.hr usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

- Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida

Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata.

- Nepotpun tekstualni opis
Dio slika nema prikladan tekstualni opis (Alt tekst)

- Nekim video sadržajima nedostaju titlovi

Podizanje razine pristupačnosti

Turistička zajednica Grada Dubrovnika će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 23. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.


Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo tijelo javnog sektora te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool i WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.tzdubrovnik.hr korisnici mogu uputiti: [email protected]

Turistička zajednica Grada Dubrovnika, Brsalje 5, 20000 Dubrovnik

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2