PRAVNI OKVIR

Pravni okvir

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
Narodne novine br 52/2019  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_990.html

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Narodne novine br. 52/2019  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_991.html

Zakon o turističkoj pristojbi
Narodne novine br.: 52/2019 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2019_05_52_992.html


Statut Turističke zajednice grada Dubrovnika


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) kao i kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem obrazca  (koji se nalazi kao link na dokumente za koje želite informaciju), Turističkoj zajednica Grada Dubrovnika, Brsalje 5. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu, TZ Grada Dubrovnika, Brsalje 5, Dubrovnik
na fax broj: 020/323725
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: [email protected]
donijeti osobno u TZ Grada Dubrovnika, Brsalje 5 , radnim danom od 8:00do 16:00sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac:
Zahtjev za pristup informacijamaGODIŠNJE IZVJEŠĆE PPI 2018
GODIŠNJE IZVJEŠĆE PPI 2019
GODIŠNJE IZVJEŠĆE PPI 2020

Izvješće o radu 2016
Izvješće o radu 2017
Izvješće o radu 2018
Izvješće o radu 2019
Izvješće o radu 2020
Financijski izvještaj 2016
Financijski izvještaj 2017
Financijski izvještaj 2018
Financijski izvještaj 2019
Financijski izvještaj 2020

Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj 2016
Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj 2017
Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj 2018
Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj 2019
Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaj 2020

Plan 2016 tekst
Plan 2016
Plan 2017 tekst
Plan 2017
Plan 2018 tekst
Plan 2018
Plan 2019tekst
Plan 2019
Plan 2020 tekst
Rebalans 2020
Rebalans 2020 tekst
Plan 2021
Plan 2021 tekst

Državna revizija 2019

Izvješće o utvrđenom stanju nadzora poslovanja 2020 prosinac
Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2