>
Crkva Gospe od Karmena

Oko 1630. godine nad crkvicom Sv. Ivana nepoznati graditelj gradi crkvu Gospe od Karmena...

Crkva Gospe od Karmena

po kojoj je cijeli predio grada dobio ime.
Koncepcija prostora, pročelja i dekorativnih dijelova ove crkve, nazvane po brdu Karmel u Izraelu, barokna je.
U unutrašnjosti crkve nalaze se oltarne pale talijanskih baroknih slikara S, Riccija iz XVIII. st., A. Vaccara iz XVII. st. i G. A. Caninija iz I 641. godine, barokna stropna slika na platnu te naknadno ugrađeni kameni kip sv. Vlaha iz XV. stoljeća.
 

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2