>
  • Vijesti
Obveza dostave Obrasca turističke članarine poreznoj upravi
Datum od:
12.01.2021
do 15. siječnja 2021. godine
Obveza dostave Obrasca turističke članarine poreznoj upravi
Poštovani privatni iznjamljivači, dolazi 15.siječnja tekuće godine do kada ste obvezni predati nadležnoj poreznoj upravi OBRAZAC TZ 2 tj. obrazac turističke članarine TZ-u, za prošlu godinu.

Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevetu u sobi, apartmanu i kući za odmor. Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Smještaj u domaćinstvu
- po krevetu

Smještaj na obiteljs.
poljoprivrednom
gospodarstvu
- po krevetu

Smještaj u domaćinstvu
kampu i u objektu vrste
kamp odmorište - za 
svaku smj. jedinicu

Godišnji paušalni
iznos članarine
u kunama

45,00

30,00

80,00


No iznimno 2020. godine temeljem dopune pravilnika
iz NN 88/2020 Turistička članarina 2020. godine plaća se umanjena 50% samo za redovne krevete u 2020.g. (22,50 kn umjesto 45,00 kn) – u tri rate: do 31.07., 31.08. i 30.09.

Na Početnoj stranici eVisitora pod Obavijesti TZ: Informativni obračun godišnjeg paušalnog iznosa turističke članarine za 2020. nalazi se obavijest koja se odnosi na vaša zaduženja.

Popunjeni Obrazac TZ 2 (kupuje se u papirnicama ili se preuzme s interneta) i treba ga predati Poreznoj upravi do 15.01.2021.g.

Ako niste do sada uplatili članarinu - podaci za uplatu turističke članarine:

Primatelj: TURISTIČKA ČLANARINA-DUBROVNIK

Žiro račun – IBAN:   HR4010010051709827150

Model:         HR67

Poziv na broj odobrenja: OIB nositelja usluge

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2