>
Crkva Domino

Crkva Domino (Svi sveti; Domus Omnium Sanctorum) građena je od 1452. godine ...

Crkva Domino

kao jedina trobrodna crkva XV st. u Dubrovniku.
Apsida joj je pravokutna. U velikom potresu 1667. godine je srušena, ali je u istom stoljeću u baroknom stilu i prepravljena.
U crkvi se, uz ostala renesansna i barokna djela, nalazi i pala Andree Vaccara "Slava Sviju svetih" iz XVII. stoljeća.
Crkva je bila sjedište bratovštine kamenara, a uz nju se danas nalazi muzej posvećen dubrovačkom komediografu Marinu Držiću.
 

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2