>
Crkvica svetoga Luke

Crkvica sv. Luke svoj današnji izgled dobila je...

Crkvica svetoga Luke

čestim produžavanjem jednobrodne starohrvatske crkvice iz IX,-XI. st.
Posljednji su zahvati napravljeni 1787. g. o čemu svjedoči i navedena godina uklesana u nadvratnom kamenu. Gotički oblikovani kipovi svetaca, u luneti nad vratima, datiraju s konca XV. st. i pripisuju se braći Petrović. Crkvica više nije u funkciji. Sada se koristi kao galerija.

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2