>
Muzej Dominikanskog samostana

Muzej Dominikanaca se nalazi u klaustru samostana.

Muzej Dominikanskog samostana

Tu je moguće vidjeti najznačajnija djela dubrovačke slikarske škole 15. i 16. stoljeća, platna Božidarevića, Hamzića i Dobričevića, zatim zavjetni nakit , relikvije, manuskripte, inkunabule, vrijedni dokumenti , bule raznih papa, ikonu Bogorodice s djetetom Bizamana i Ticianovu sliku sa sv. Vlahom, Marijom Magdalenom i angelom Rafaelom nedavno restauriranu. U crkvi Sv. Dominika nalazi se veliko raspelo, rad Paola Veneziana iz 14. stoljeća.

 

Ljetno radno vrijeme (1. svibnja – 31. listopada): 9.00 – 18.00 h
Zimsko radno vrijeme: 9.00 – 17.00 h

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2