>
Lazareti

Šećući prema istočnom ulazu u grad nailazimo na kompleks Lazareta u predjelu Ploče.

Lazareti

Lazareti su jedina potpuno sačuvana karantenska građevina na europskom dijelu Mediterana, pod zaštitom UNESCO - a od 1994. godine.
Odlukom Senata Dubrovačke republike iz 1590. smješteni su blizu zidina, na istočnom ulazu u Grad, sjecištu glavnih kopnenih i morskih trgovačkih puteva. Gradnja Lazareta trajala je od 1627. do 1647. godine, a njihova važnost u zaštiti Grada od opasnih nevidljivih neprijatelja: kuge i ostalih zaraznih bolesti potvrđena je kada su 1724. godine proglašeni sastavnim dijelom gradskih utvrda. Nalik su zidinama, a čini ih plato i deset lađa (dvorana) između kojih se nalazi pet unutarnjih dvorišta.
Lazareti su danas kreativna četvrt Dubrovnika: u pet zapadnih lađa održavaju se izložbe, koncerti, radionice, predavanja, kongresi i druga događanja. U dvije lađe djeluje Folklorni ansambl Linđo, a u tri istočne lađe svoje aktivnosti imaju Art radionica Lazareti, Deša i Studentski teatar Lero.
Na Pločama su najatraktivniji dubrovački hoteli Excelsior i Argentina, i Umjetnička galerija Dubrovnik u monumentalnoj vili iz 1939.g.

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2