>
Crkvica Sigurata

Crkvica Sigurata (od "Transfiguratio Domini jesu Christi"), ...

Crkvica Sigurata

pripada južnodalmatinskom jednobrodnom kupolnom tipu crkve nastale u razdoblju od X.-XI. st.
Pregradnjama u XVII. st. dobila je bočne brodove i današnje barokno pročelje. U temeljima su joj pronađeni arheološki ostaci još dviju crkvica od kojih starija datira iz VI. stoljeća.
Uz crkvu se nalazi ženski franjevački samostan i muzej sa zbirkom slika, liturgijskih i uporabnih predmeta.
 

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2