>
Izložbe Arheološkog muzeja

U prizemlju tvrđave Revelin otvorene su dvije izložbe:

Izložbe Arheološkog muzeja

Na izložbi „Ranosrednjovjekovna skulptura Arheološkog muzeja u Dubrovniku“ predstavljeni su najreprezentativniji dijelovi kamenog crkvenog namještaja - oltarnih ograda, propovjedaonica, ciborija, kora i kamene arhitektonske plastike - stupova, kapitela, portala, prozora i imposta, predromaničkog i ranoromaničkog sloga. Djela su izuzetno kvalitetne klesarske škole i njezinih vrsnih majstora klesara, a potječu iz crkava benediktinskoga reda u Dubrovniku i okolici. Datiraju se od 8. do 12. stoljeća.

Na izložbi „Revelin, arheološka istraživanja/prostorni razvoj/ljevaonica“ prikazan je slijed građenja dvaju utvrda na istoj lokaciji: prve iz sredine 15. stoljeća s pripadajućim sadržajima kao što su peći za lijevanje topova i zvona, kuće raznih majstora ljevača i majstora graditelja, otkrivene tijekom iskapanja u drugoj, danas postojećoj, izgrađenoj tijekom druge četvrtine 16. stoljeća prema modelu i nacrtu vojnog inženjera A. Ferramolina iz Bergama. Revelin u vojnom graditeljstvu označava predutvrdu, neku vrstu bastiona u gradskom jarku koji je spojen mostovima s gradom i predgrađem.

Radno vrijeme: 

http://www.dumus.hr/hr/planiraj-posjet/radno-vrijeme/

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2