>
Kulturno povijesni muzej

U Kneževom dvoru smješten je Kulturno povijesni muzej ...

Kulturno povijesni muzej
1341309143fotol188 1341309172fotol252 1341309200fotol159 1341309228fotol290 1341309260fotol299

čiji eksponati su raspoređeni u prizemlju, mezaninu i na katu.
U prizemlju se nalaze sudnica , tamnice , pisarnica. U mezaninu je izložena numizmatička kolekcija dubrovačkog novca, pečata, mjera, kolekcija satova.. Tu se nalaze lijepi primjerci namještaja, portreti, odore, inventar apoteke Domus Christi, primjerci oružja.

Na katu osim namještaja u stilu rokoko, barok, Lui 16, nalaze se slike talijanskih majstora. U kabinetu Kneza nalazi se slika Hamzića, jednog od predstavnika dubrovačke slikarske škole 16 st., sekreter rad Luke Giordana. U južnom dijelu nalazi se spavaća soba kneza u stilu rokoko.

Stalna postava umjetničkih slika, namještaja i uporabnih predmeta od 16. do 19. stoljeća u ambijentalno uređenim salonima Kneževa dvora,sjedištu vlade i kneza Dubrovačke Republike, te zbirke starog dubrovačkog novca, medalja, pečata, grbova i oružja.

Zimsko radno vrijeme (3. studenog– 21. ožujka):
9.00 –16.00 h

Ljetno radno vrijeme ( 1. lipanj – 2. studenog):
9.00 – 18.00 h

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2