>
Držićev životinjski svijet
Datum od:
08.12.2023
Prirodoslovni muzej 19.30sati
Držićev životinjski svijet

U književnom stvaralaštvu Marina Držića životinjskome svijetu pripada značajno mjesto. Tome treba
dodati i njegov zoonadimak – Vidra – prema životinji koja se vezuje uz Rijeku dubrovačku, gdje je sam
pisac vrlo često boravio i uživao u ljepoti krajolika. Najviše faunističkih leksema Držić je unio u svoje
komedije (Dundo Maroje, Arkulin, Skup, Džuho Krpeta, Novela od Stanca, Pjerin, Tripče de Utolče),
potom slijede pastorale (Grižula, Tirena, Pripovijes kako se Venere božica užeže u ljubav lijepoga
Adona u komediju stavljena), dok su u tzv. čisto ozbiljnim djelima (tragedija Hekuba i Pjesni ljuvene)
najmanje prisutni.
Izložbom „Držićev životinjski svijet" predstavit će se životinje u opusu Marina Držića kroz tri drame u
kojima se najviše spominju: Dundo Maroje, Grižula i Tirena. Izložba će se realizirati u suradnji Doma
Marina Držića i Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik, u izložbenom prostoru Prirodoslovnog muzeja
Dubrovnik. Za postav izložbe izabrane su Držićeve drame u kojima se spominje najviše životinja: u
Dundu Maroju 55, u Grižuli 32, a u Tireni 31. Interpretacija životinjskog svijeta u određenom
Držićevom djelu postići će se kroz tri elementa: izlaganjem eksponata životinja iz fundusa
Prirodoslovnog muzeja koje se spominju u navedenom djelu, likovnim prikazom ambijenata u kojem
se odigrava pojedina drama, te pratećim tekstovima na informativnim panoima. Uz to će se izložiti i
preparirana Vidra (Lutra lutra), životinja prema kojoj je Držić dobio nadimak.
Izložba će pokazati Držićev odnos prema životinjama. U literaturi se, naime, govori o šest osnovnih
pristupa životinjama: ekonomski, simbolički, umjetnički, emocionalni, znanstveni i etički. Pored
simboličkog i sentimentalnog pristupa, u Držićevu djelu životinja se pojavljuje i kao oblik materijalno-
upotrebnog odnosa (životinja kao oblik hrane). Osim stvarnih životinja, Držić u svojim djelima
spominje neke fantastične, u prvom redu hibridnu figuru satira (Tirena, Pripovijes). U Držićevu se
bestijariju spominju i egzotične životinje, npr. papagaji (Džuho Krpeta), lav u gori (Tirena), a isto tako i
mitološka hibridna bića. U njegovim dramama je često navođenje životinje u prenesenom značenju, a
prisutna je i životinja kao bitna sastavnica prehrane.

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2