>
Otvaranje izložbe “Brodovi na fotografijama i razglednicama od kraja 19. st. do Drugog svjetskog rata”
Datum od:
06.12.2023
Knežev dvor 19.30
Otvaranje izložbe “Brodovi na fotografijama i razglednicama od kraja 19. st. do Drugog svjetskog rata”
Otvaranje izložbe "Brodovi na fotografijama i razglednicama od kraja 19. st. do Drugog svjetskog rata" održat će se u srijedu, 6. prosinca 2023. u 19:30 sati u Kneževu dvoru.

Na izložbi koja se planira u suradnji Pomorskog muzeja i Kulturno-povijesnog muzeja prikazat će se sačuvane razglednice na kojima su prikazani brodovi koji su plovili i uplovljavali u dubrovački akvatorij, ili su pak bili u vlasništvu dubrovačkih brodara. Razdoblje kraja 19. st. i prve polovine 20. st. svjedoči o vremenu najvećeg procvata brodara i parobroda. Predstavit će se građa iz Zbirke razglednica Kulturno-povijesnog muzeja i Zbirke razglednica i fotografija Pomorskog muzeja Dubrovačkih muzeja, kao i građa iz privatnih zbirki kolekcionara.

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2