>
Lazareti

Šećući prema istočnom ulazu u grad nailazimo na kompleks Lazareta u predjelu Ploče.

Lazareti

U prošlosti je istočno predgrađe Ploče bilo stjecište trgovačkih karavana i putnika iz Otomanskoe Carstva. Zbog toga je već 1377. na Pločama izgrađena prva karantena za izolaciju putnika i robe iz istočnih zemalja jer su često vladale epidemije zaraznih bolesti.
Lazareti, sa sačuvanih 8 zgrada i 5 dvorišta, obnovljeni su 1623. s morske strane kako bi mogli prilaziti i veći brodovi. Imali su prostrana skladišta za robu i stoku, te prostorije za dulji boravak trgovaca i putnika u izolaciji.
U 17. stoljeću dubrovački Lazareti bili su najveći trgovački tranzitni centar na Jadranu i jedno od najbolje organiziranih karantena na Mediteranu.
Danas Lazareti imaju višestruku namjenu za rekreaciju, trgovinu i zabavu. Na Pločama su najatraktivniji dubrovački hoteli Excelsior i Argentina, i Umjetnička galerija u monumentalnoj vili iz 1939.g.

Pozdrav dragi posjetitelju!

Ocjeni svoj boravak u Dubrovniku.

Započni anketu
Knez2